VAJIRA QUIZ

2024

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์
และเวชศาสตร์เขตเมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes
  • 00Seconds

Vajira Quiz

มาชิงโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 13,000 บาท และที่สำคัญมีเกียรติบัตรในรูปแบบ e-Certificate ให้สำหรับผู้ร่วมการแข่งขันทุกคน

กำหนดการ

ไม่ระบุ

สถานที่

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โดย

สโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกาศ

  • 14 กุมภาพันธ์ 2024

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอน การสมัคร 1. สร้างบัญชี…

คุณสมบัติ

• สมาชิกทีมละ 3 คน ส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีมต่อโรงเรียน กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาตอนปลาย

• ไม่เป็นผู้แทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน โอลิมปิก วิชาการสาขาชีววิทยาระดับนานาชาติ

ขั้นตอน การสมัคร

1. สร้างบัญชี

สร้างบัญชี สำหรับจัดการข้อมูลผู้แข่งขัน และเอกสาร โดยกดที่ปุ่ม "สมัคร" จากนั้นข้อมูลตามแบบฟอร์ม

* หากไม่บันทึกข้อมูลผู้แข่งขันภายใน 7 วัน หากเกินระบบจะลบบัญชีอัตโนมัติ

2. บันทึกข้อมูลผู้แข่งขัน

กรอกข้อมูลผู้แข่งขันลงในแบบฟอร์มที่กำหนด "โดยเตรียมข้อมูล"
1. ชื่อ - สกุล
2. ชื่อเล่น
3. เลขบัตรประชาชน
4. เบอร์โทรศัพท์มือ

3. อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร

อัปโหลดเอกสาร ประกอบการสมัคร ของผู้แข่งขันแต่ละคน "โดยเตรียมเอกสาร"
1. รูปถ่ายหน้าตรง (เห็นใบหน้าชัดเจน)
2. รูปสำเนาบัตรประชาชน
3. รูปสำเนาใบรับรองเป็นนักเรียน (ปพ.7)

4. การชำระเงินค่าสมัคร

หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร สมาชิกทุกคนในทีมแล้ว จะชำระเงินได้ต่อเมื่อ "ระบบแสดง"
1. ชื่อธนาคาร
2. เลขบัญชี
3. ชื่อบัญชี
4. ปุ่มให้อัปโหลดเอกสารชำระเงิน ในหน้าจัดการบัญชีของท่าน

พิมพ์บัตรประจำตัว

บัตรประจำตัวผู้แข่งขัน จะสามารถพิมพ์ได้ เมื่อ
1. เอกสารประกอบการสมัคร ผ่านการตรวจสอบ
2. เอกสารชำระเงิน ผ่านการตรวจสอบ

*โดยเปิดพิมพ์ตามวันที่กำหนด

พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน จะสามารถพิมพ์ได้ เมื่อ
1. เอกสารชำระเงิน ผ่านการตรวจสอบ

*โดยเปิดพิมพ์ตามวันที่กำหนด

ชิงเงินรางวัล และโล่รางวัล สมัครเลย!

กำหนดการ

Q&A

ความถาม ที่พบบ่อย

ตอบ  : สามารถเปลี่ยนตัวผู้แข่งขันได้ 
ตอบ : แก้ไข้ได้ ตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยแก้ไไขได้ในระบบจัดการบัญชีของท่าน
ตอบ : เมื่อโอนเงินชำระค่าแข่งขันแล้ว ไม่สามารถโอนเงินคืนได้ทุกกรณี

ตอบ : สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่ Facebook : Vajira ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์