เกณฑ์การรับสมัคร
เกณฑ์การรับสมัคร

เกณฑ์การรับสมัคร

ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น
ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้แทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิควิชาการ สาขาชีววิทยา ระดับนานาชาติ (IBO)
โรงเรียนหนึ่งสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันเข้าร่วมได้ไม่เกิน 4 คนต่อโรงเรียน (แข่งขันเป็นรายบุคคล)
แต่ละโรงเรียนควรมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมอย่างน้อย 1 คน
ผู้สมัครต้องทำการสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงชำระเงินค่าสมัคร ภายในวันที่ 10 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ : ผู้เข้าแข่งขันที่สมัครเป็นคนแรกของโรงเรียนนั้นๆ จะต้องกรอกข้อมูลติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร
รายละเอียดการแข่งขัน

รายละเอียดการแข่งขัน

แข่งขันตอบปัญหาความรู้ด้านชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในรูปแบบรายบุคคล แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ 4 คน โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ

รอบคัดเลือก
ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 75 ข้อ 90 นาที
รอบรองชนะเลิศ
ข้อสอบอัตนัย (Short-answer) จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 1 นาที
รอบชิงชนะเลิศ
ตอบปัญหาในรูปแบบสะสมคะแนน แบ่งออกเป็น 2 เกมการแข่งขันย่อย
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายละเอียดการแข่งขัน
ขั้นตอนการสมัคร

2.บันทึกข้อมูลส่วนตัว

สมัคร

3.อัปโหลดเอกสาร

dry-cough

4.อัปโหลดเอกสารชำระเงิน

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร?

สมัครผ่านทาง www.vajiraquiz.com โดยสร้าง account สำหรับการสมัครด้วย email ที่ติดต่อได้สะดวก

ล็อกอิน เข้าสู่ระบบ และกรอกข้อมูลผู้แข่งขันให้ครบถ้วน พร้อมกับอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้อัปโหลดเอกสารชำระเงินให้เรียบร้อย
รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร และเอกสารชำระเงิน
ดาวน์โหลดเอกสาร

Contact Us

  สโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

091-8208075 เข้าสู่ระบบ