เปิดรับสมัครแล้ว

5 พฤศจิกายน 2023
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
vajir quiz 2023

Vajira Quiz 2023

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเวชศาสตร์เขตเมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2023

ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ชิงโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 13,000 บาท และที่สำคัญมีเกียรติบัตรในรูปแบบ e-Certificate ให้สำหรับผู้ร่วมการแข่งขันทุกคน

ดำเนินการโดย

สโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ใหม่

การชำระเงินค่าสมัครแข่งขัน

2023-08-28 22:18:22

โปรดทราบ... การโอนเงินชำระค่าสมัครแข่งขัน ต้องแจ้งโอนหลังจากเจ้าหน้าที่ยืนยันเอกสารประกอบการสมัครของผู้สมัครแข่งขันของคนในทีมเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น! ขอบคุณครับ

สิ้นสุดการรอคอย! การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแพทย์และเวชศาสตร์เขตเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลาย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล Vajira quiz 2023 ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2566 ชิงโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 13,000 บาท และที่สำคัญมีเกียรติบัตรในรูปแบบ e-Certificate ให้สำหรับผู้ร่วมการแข่งขันทุกคนด้วยน้า พร้อมพบกับความสนุกและความรู้ที่เต็มเปี่ยมมากขึ้น ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่พรุ่งนี้! วันที่ 27 สิงหาคม 2566 ถึง 15 ตุลาคม 2566

รายละเอียดการแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งเป็น 3 รอบ


คุณสมบัติ

  • สมาชิกทีมละ 3 คน ส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีมต่อโรงเรียน

  • กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาตอนปลาย และไม่เป็นผู้แทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการสาขาชีววิทยาระดับนานาชาติ
กำหนดการ

สมัครแข่งขัน 27 สิงหาคม 2023

วันสุดท้ายของการอัปโหลดเอกสาร 15 ตุลาคม 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขัน 22 ตุลาคม 2023

วันแข่งขัน 5 พฤศจิกายน 2023

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • รูปถ่ายผู้เข้าแข่งขัน

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  • เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)

  • หลักฐานการชำระเงิน

  • *อัปโหลดเอกสารเป็นไฟล์รูปภาพขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์ต่อไฟล์

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารการสมัคร
2. ชำระค่าสมัครและอัปโหลดหลักฐานการชำระ
3. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
4. รับบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน


รางวัลชนะเลิศ

รับโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา
6,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1

รับทุนการศึกษา
4,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2

รับทุนการศึกษา
2,000 บาท

ชมเชย

รับทุนการศึกษา
1,000 บาท

ข้อมูลการติดต่อที่อยู่

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300